Online Blackjack Odds

Kaarten Tellen

By Howard Moon

Inleiding in het Kaarten Tellen

Blackjack kun je winnen. Niet alleen topspelers; ook de gemiddelde mens kan winnen. Het enige wat hiervoor nodig is, is wat tijd om te oefenen. De methode waarmee u uw voordeel kunt doen ten opzichte van het casino, kaarten tellen, wordt al enkele decennia met succes toegepast. In haar eenvoudigste vorm behelst deze methode enkel het onthouden van een nummer en hier 1 bij optellen of ervan aftrekken. Hoewel de meesten menen dat deze methode illegaal is, is het wel degelijk wettelijk TOEGESTAAN. Casino-uitbaters doen weinig moeite om deze mythe uit de wereld te helpen -integendeel. LAAT U NIETS WIJSMAKEN! Het is zelfs zo dat rechtbanken over de hele wereld hebben geoordeeld dat het een legale spelstrategie is, zolang spelers hiervoor hun brein gebruiken en geen computer. In dit artikel verkennen we de beginselen van het kaarten tellen. We hopen dat we uw nieuwsgierigheid zodanig kunnen prikkelen, dat u zich verder in het onderwerp wilt verdiepen en dat u uiteindelijk met blackjack zult gaan winnen.

In welk opzicht verschilt Blackjack van andere kansspelen?

Zonder heel diep in te gaan op de kansrekeningen voor de diverse tafelspelen in casino’s, maken we een onderscheid tussen twee verschillende soorten spelen. Het eerste type spel valt onder de categorie ‘onafhankelijke gebeurtenissen’. De resultaten zijn volledig onafhankelijk van elkaar. Met andere woorden: een resultaat wordt nooit beïnvloed door een eerder resultaat. Als ik een munt opgooi en het resultaat is ‘kop’, dan heb ik bij de volgende gooi evenveel kans op ‘kop’. Het resultaat van de eerste gooi heeft geen enkele invloed op mijn tweede gooi. Spelen zoals craps of roulette zijn gebaseerd op onafhankelijke gebeurtenissen. Je kunt op basis van eerdere resultaten geen enkele voorspelling doen over toekomstige resultaten.
Blackjack verschilt op een belangrijk punt van deze ‘onafhankelijke gebeurtenissen’-spelen: nadat de kaarten voor een ronde blackjack zijn gedeeld, worden de gebruikte kaarten op een aparte stapel gelegd. Ze doen niet meer mee. Dit type spel is gebaseerd op ‘afhankelijke gebeurtenissen’. Wat zich in de voorafgaande ronde heeft voorgedaan, is van invloed op de volgende ronde. Een voorbeeld: we spelen met één enkel pak kaarten. In de eerste ronde worden er vier azen gedeeld. Dit betekent dat we in de tweede ronde geen azen meer moeten verwachten; deze liggen al op de stapel gebruikte kaarten. Een aas is een goede speelkaart, waardoor de tweede ronde iets moeilijker is dan de eerste.

Basisstrategie voor Blackjack

Voordat het tellen van kaarten enig heeft, moet u weten hoe u het voordeel kunt beperken dat de bank (de dealer) over u heeft. Dit is relatief gemakkelijk als u gebruik maakt van een standaardsysteem voor correcte acties: de basisstrategie (BS). Voor elke kaartcombinatie (de kaarten in uw hand en de open kaart van de bank), is er maar één correcte actie mogelijk. Dit betekent niet dat u met deze actie altijd wint. De BS zorgt ervoor dat u het aantal keren dat u verliest op termijn beperkt. Gemiddeld hebben spelers die bij blackjack geen BS hanteren een nadeel van 1,5 tot 3 %. Als u de BS daarentegen perfect toepast, heeft u een nadeel van 0,5 %. Een nadeel van 1,5-3 % is onmogelijk te ondervangen met behulp van kaarten tellen, maar bij een nadeel van 0,5 % is kaarten tellen wel effectief.

Een goede kaartenteller moet te allen tijde met een perfecte BS spelen. Voor intuïtie, bijgeloof of ideeën dat kaarten je bij vlagen gunstig of juist ongunstig gestemd kunnen zijn (‘hot’ en ‘cold’ streaks), is geen plaats. U dient de regels van de BS altijd te respecteren. Het voordeel dat kaarten tellen u oplevert is klein, maar kan aanzienlijk toenemen als u de techniek consequent blijft toepassen. Het kleine voordeel gaat echter in rook op, als u slecht speelt en de verkeerde beslissingen maakt. Iedere keer dat u afwijkt van de BS -of u nu wint of verliest- doet u afbreuk aan de kracht van uw spel; u verkleint de kans dat u op de lange termijn wint. Voor beginnelingen is dit vaak moeilijk te bevatten. Mijn advies  blijft niettemin: als u wilt winnen met blackjack, wijk dan nooit af van het principe van de BS.

De BS varieert enigszins naargelang het aantal kaartspellen (decks) dat wordt gebruikt en de verschillende regels die in blackjack kunnen worden gehanteerd. Zorg er voor aanvang van het spel altijd voor dat u de juiste BS kent voor de specifieke regels en het aantal kaartspellen dat wordt gebruikt. Ik adviseer u eerst een algemene tabel uit uw hoofd te leren. Vervolgens kunt u hierin, wanneer nodig, aanpassingen doen.
Op http://wizardofodds.com/blackjack/strategy/4deck.html vindt u zo’n algemene tabel. In de BS-tabel vindt u aan de linkerkant (verticaal) de kaarten die u zelf in uw hand heeft (‘your hand’), en aan de bovenkant (horizontaal) de open kaart van de bank (dealer). Voor iedere mogelijke combinatie (uw hand + de open kaart van de bank) geeft de tabel aan wat de juiste actie is. Aan deze tabel voegen we de volgende regels toe:

  • Neem NOOIT een Verzekering (‘Insurance’)
  • Pas altijd bij een hand met een puntenwaarde van A,8 (aas + 8 ) of hoger
  • Pas altijd bij een harde hand met een puntenwaarde van 17 of  hoger (een puntenwaarde van 17 zonder aas, of met een aas die als 1 punt wordt geteld)
  • Koop altijd bij een hand met een puntenwaarde van 8 of minder.

Online Blackjack

Voordat ik dieper inga op de techniek van het kaarten tellen, wil ik graag benadrukken dat deze techniek geen enkele waarde heeft voor het spelen in casino’s op het internet. Hoe effectief uw  telsysteem ook moge zijn, in onlinecasino’s zal het u geen enkel voordeel opleveren. Onlinecasino’s gebruiken namelijk een systeem dat elke ronde (of om de paar ronden) willekeurige numbers genereert. Er is dus niet zoiets als een stapel met gebruikte kaarten; als dit er al is, dan is het een stapeltje van enkele ronden, waarvan de wetenschap onvoldoende informatie geeft en dus ook niet genoeg voordeel oplevert. De enige manier om onlinecasino’s te verslaan, is door gebruik te maken van de aanmeldbonussen die ze vaak bieden. Dit is een onderwerp op zich, dat ik graag voor een andere keer bewaar.

Kaarten tellen bij Blackjack

Nu we de nodige basisprincipes hebben besproken, is het tijd om te leren hoe u tijdens het blackjacken gebruik kunt maken van het populairste systeem voor kaarten tellen: Hi/Lo Kaarten Tellen in Blackjack.

Content copyright © 2023 Online Blackjack Odds. All rights reserved. This site is for entertainment purposes only. Gambling may not be legal in your jurisdiction.Disclaimer